De homeopathie

De homeopathie is een oude en zeer mooie natuurlijke geneeskunst. De grondlegger van de huidige homeopathie is Dr. Samuel Hanhemann, hij was arts, scheikundige, taalkundige, maar vooral wetenschapper. Hij heeft zeer veel belangrijke ontdekkingen gedaan voor de homeopathie. Zo ontdekte hij dat een stof die bepaalde verschijnselen kan opwekken, ook in staat is diezelfde verschijnselen te genezen. Deze wijsheid, het Similia-principe is de basis van de homeopathie; “het gelijke met het gelijkende genezen”. Bij klassieke homeopathie wordt er gekeken naar de samenhang van individuele klachten en symptomen.
Hierbij zal het zeker voorkomen dat er bij 3 verschillende patiënten met dezelfde klacht drie verschillende middelen zullen worden ingezet.

Homeopathie kan eigenlijk heel breed worden ingezet bij een grote diversiteit aan klachten. Daarnaast gebruiken we heel vaak de homeopathie ter ondersteuning na bijvoorbeeld een operatie of bij langdurig herstel. Denk aan de inzet van homeopathie bij; herstel, angsten, acute klachten, chronische klachten, gedragsproblemen en huidaandoeningen.
Bij bestudering van de middelen gaat er een wereld voor je open en er is met homeopathie zoveel te bereiken. Dit maakt de homeopathie zo bijzonder!